Obavještavamo potrošače vode da će dana 14.02.2014. (petak) u vremenu od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Jadranska, Kupska i Unska u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori na raskrižju Jadranske i Kupske ulice u Vukovaru.

Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža