Obavještavamo potrošače vode da će dana 13.02.2014. (četvrtak) u vremenu od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Vukovarskih vitezova, Mala i Bogdanovačka (neparna strana od kućnog broja 1 do 27 i parna strana od kućnog broja 2 do 26) u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori na raskrižju ulice Vukovarskih vitezova i Mala u Vukovaru.

Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža