Vodovod grada Vukovara

U sklopu ugovora o radovima "Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara" započinju novi komunalni radovi.

Započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje naselja Sotin

19.10.2015. u vremenu od 08⁰⁰ do 10⁰⁰ sati doći će do prekida vodoopskrbe u ulici Lipovački put (neparni brojevi od 45 do 83 i parni brojevi od 32 do 82) i u prigradskom naselju Lipovača.

Nastavljaju se aktivnosti vezane za provedbu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara.

pic 01Započele su aktivnosti na Projektu poboljšanja Vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara

Završeni radovi dogradnje odvodnje u ulici Petri skela u Vukovaru.

 

Obavještavamo potrošače vode da će dana 21.07.2015. (utorak) u vremenu od 08⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Josipa Jurja Strossmayera (od broja 2 do broja 14) u Vukovaru.

 

Obavještavamo potrošače vode da će dana 03.06.2015. (srijeda) u vremenu od 08⁰⁰ do 12⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama Vinkovačka, Budžak, Đergajska, H. V. Hrvatinića, Pakračka, Kriva bara, Gospićka, Franje Kuhača, Kneza Višeslava i Milke Trnine u Vukovaru.

Radovi na dogradnji kanalizacije u ulici Petri Skela u Vukovaru započeli su 27. 04. 2015. godine (ponedjeljak)

Ispiranje hidrantske mreže na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar