Završeni su radovi dogradnje odvodnje u ulici Petri skela u Vukovaru. Izgrađeno je 260 m gravitacijskog cjevovoda za odvodnju sanitarne otpadne vode. Radove je izvela tvrtka Cestorad d.d. iz Vinkovaca. Sredstva u iznosu od 490.000, 00 kn za ove radove, putem ugovora o sufinanciranju osigurale su Hrvatske vode te investitor Vodovod grada Vukovara. Po ishođenju uporabne dozvole nakon tehničkog pregleda stanovnicima ulice dostavit će se obavijest o mogućnosti priključenja.