Obavještavamo potrošače vode da će dana 21.07.2015. (utorak) u vremenu od 08⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Josipa Jurja Strossmayera (od broja 2 do broja 14) u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori u ulici Josipa Jurja Strossmayera 3 u Vukovaru.