U tijeku je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar, tj. na području Grada Vukovara i Općina koje su u sustavu vodoopskrbe. Ispiranje hidrantske mreže provest će se od ožujka do srpnja tekuće godine.