Obavještavamo potrošače vode da će dana 28.01.2015. (srijeda) u vremenu od 09⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Priljevo (neparni brojevi od 1 do 203 i parni brojevi od 2 do 32) u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori u ulici Priljevo 173 u Vukovaru.