Završeno je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja od rujna do prosinca 2014. godine na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar , tj. na području Grada Vukovara i Općina koje su u sustavu vodoopskrbe.