Vodovod grada Vukovara

Obavještavamo potrošače vode da će dana 28.01.2015. (srijeda) u vremenu od 09⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Priljevo (neparni brojevi od 1 do 203 i parni brojevi od 2 do 32) u Vukovaru.

Završeno je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja od rujna do prosinca 2014. godine na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar

Obavještavamo potrošače vode da će dana 14.11.2014. (petak) u vremenu od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u Zrmanjskoj ulici u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 12.11.2014. (srijeda) u vremenu od 08 do 10 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Kralja Petra Krešimira IV (parni brojevi od 2 do 38 i neparni brojevi od 1 do 15A), Velebitska (parni brojevi od 2 do 16 i neparni brojevi od 1 do 61), Zadarska, Bosutska, Dravska, Padobranska, Cetinska, Voćinska i Kneza Domagoja u Vukovaru.

Dana 21. listopada 2014. završeni su radovi na obnovi vodovodne mreže za spoj Vinkovačke i Kudeljarske ulice u Vukovaru.

Dana 13. listopada 2014. započinju radovi na obnovi vodovodne mreže za spoj Vinkovačke i Kudeljarske ulice u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 01.10.2014. (srijeda) u vremenu od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Hrvatskog zrakoplovstva (parni brojevi od 2 do 8) i u ulici Blage Zadre (neparni brojevi od 36 do 54) u Vukovaru.

Ispiranje hidrantske mreže na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar

Obavještavamo potrošače vode da će dana 05.06.2014. (četvrtak) u vremenu od 9⁰⁰ do 12⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama Zelena (neparni brojevi od 111 do 127 i parni brojevi od 98 do 112) i Zrinska u Vukovaru.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 12.05.2014. (ponedjeljak) u vremenu od 8⁰⁰ do 11⁰⁰ sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama Vijeća Europe (neparni brojevi od 1 do 53 i parni brojevi od 2 do 36) i Eugena Kvaternika (neparni brojevi od 75 do 97 i parni brojevi od 52 do 78)u Vukovaru.