Dana 11. rujna 2013. započeti će radovi na prespajanju kućnih priključaka vode na vodovodnu mrežu u ulici SR Njemačke, od ulice Jelene Kotromanić do ulice Budućnosti u Vukovaru. Rok izvođenja radova je 18 radnih dana.

Izvođač radova je tvrtka Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar
PJ Vodovodna mreža