U tijeku je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja od na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar, tj. na području Grada i Općina koje su u sustavu vodoopskrbe. Ispiranje hidrantske mreže provest će se od rujna do prosinca tekuće godine.

Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža