Završeno je ispiranje hidrantske mreže prema planu ispiranja od rujna do prosinca 2013. godine na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar, tj. na području Grada i Općina koje su u sustavu vodoopskrbe.
Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža
Rukovoditelj PJ Vodovodna mreža
Ivica Kuprešak, mag.ing.aedif.