Upravni odjel za gospodarstvo

Zatvara se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2021. godini (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-4 od 30. ožujka 2021. g.), zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva.

Zbog rekordno iskorištenih sredstava prvog Javnog poziva, otvoren je i Drugi javni poziv koji je u tijeku.

Nakon rekordno brzo  iskorištenih sredstava iz prvog Javnog poziva kojim je Vukovarskim poduzetnicima dodijeljeno 2.700.000 kuna, osigurali smo sredstva za još jedan Javni poziv težak 1.100.000 kuna.

Tijekom travnja tvrtka Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. izvodit će seizmička mjerenja s ciljem istraživanja nafte i plina na području Sotina.

Odluka o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

U ovom poduzeću će 25 osoba zarađivati za život svojih obitelji u našem gradu, a upravo je to cilj kojim se vodimo sve ove godine.

Predstavljen najnoviji Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, prvi ovoga karaktera, namijenjen poticanju startup poduzetništva na području Grada Vukovara.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), i točke 7 Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu od 16. veljače 2021. g., gradonačelnik Grada Vukovara donosi O D L U K U o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

Do kraja godine 50 zaposlenih.