Upravni odjel za gospodarstvo

Vukovar koji je bio sravnjen sa zemljom danas je dobitnik važnog turističkog priznanja!

Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 11. srpnja 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu

Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja 70 izlagača.

Obavještavaju se ponuditelji na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3, objavljenog dana 16.ožujka 2022., da je na sjednici Gradskog vijeća dana 15. rujna 2022. godine donesena Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022. godine.

S obzirom na veliki broj pristiglih zahtjeva, povećan je iznos sredstava.

Na području Vukovarsko-srijemske županije proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana sušom.

Riječ je o projektu dunavskih zemalja.

Grad Vukovar je u poljoprivredu u posljednjih 7 godina uložio 6 milijuna kuna!

Objavljuje se Odluka o dodijeli bespovratnih potpora u poljoprivredi.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti zahtjev koji će biti dostupan u UO za gospodarstvo.