Upravni odjel za gospodarstvo

Zajednica okuplja 21 udrugu turističkih vodiča iz svih regija Hrvatske.

Kvaliteta turističke ponude u Vukovaru ocijenjena je s visokih 93.41 posto u 2021. godini!

Usvojen je Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća te je raspravljeno o aktualnim pitanjima.

Dodijeljene su plakete obrtnicima koji u Vukovaru posluju 10, 15, 20, 25 i 30 godina.

Strategija će pružati temelje za još bolji dijalog između Grada Vukovara i gospodarstvenika.

Sve je više gostiju koji posjećuju i žele posjetiti Vukovar!

Provedbeni program temelj je planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata.

Imenovanje radne skupine za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Grada Vukovara.

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje poslova strateškog planiranja.

Grad Vukovar prepoznao je važnost ovog projekta za razvoj vukovarskog turizma.