Upravni odjel za gospodarstvo

Gradonačelnik Penava susreo se s ribarima koji su ostvarili pravo na potporu.

Već dugi niz godina svjedočimo kvalitetnom i predanom radu vukovarskih pčelara.

U Vukovaru je 200 radnih mjesta više nego prošle godine.

Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara objavljuje rok za podnošenje prijava za 2024. godinu

Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara objavljuje listu odabranih korisnika kadrovskog stambenog zbrinjavanja u 2023.g.

Nova je ovo mjera Grada Vukovar kojom se potiče razvoj turističke ponude.

Grad Vukovar podupire ribarstvo i akvakulturu.

Donesena je odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata.

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na području grada Vukovara za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-03/246, URBROJ: 2196-1-6-23-3 od 18. prosinca 2023. g.)

Vukovar je ponovno među top 10 hrvatskih gradova!