Upravni odjel za gospodarstvo

Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 11. srpnja 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu

Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja 70 izlagača.

Obavještavaju se ponuditelji na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3, objavljenog dana 16.ožujka 2022., da je na sjednici Gradskog vijeća dana 15. rujna 2022. godine donesena Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022. godine.

S obzirom na veliki broj pristiglih zahtjeva, povećan je iznos sredstava.

Na području Vukovarsko-srijemske županije proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana sušom.

Riječ je o projektu dunavskih zemalja.

Grad Vukovar je u poljoprivredu u posljednjih 7 godina uložio 6 milijuna kuna!

Objavljuje se Odluka o dodijeli bespovratnih potpora u poljoprivredi.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti zahtjev koji će biti dostupan u UO za gospodarstvo.

Novo mjesto na obali Dunava za stvaranje lijepih uspomena iz Vukovara!