Grad Vukovar obavještava sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara (od 14. ožujka 2022.) da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dana 8. veljače 2023. donijelo Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara i Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.