Grad Vukovar obavještava sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara (od 14. ožujka 2022.) da Ministarstvo poljoprivrede nije dalo suglasnost na dostavljenu Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara, koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća 29. prosinca 2022. godine.

Očitovanje Ministarstva poljoprivrede

Pozivamo sve zainteresirane sudionike Javnog natječaja na sastanak koji će se održati dana 7. veljače 2023. (utorak) u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, 3. kat), na temu provedbe Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara.