Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1)

Nova zgrada u gradskoj četvrti Sajmište od danas je trajni dom za 21 obitelj!

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina.

U posljednje 3 godine dodijeljeno je ukupno 59 kadrovskih stanova.

Povjerenstvo objavljuje listu odabranih korisnika stambenih jedinica.

Povjerenstvo objavljuje, na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19. i 12/20), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19), listu odabranih korisnika stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru temeljem Dodatka III. Sporazuma

Nekretnina je darovana radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene.

Gradonačelnik Penava o ugroženoj realizaciji projekta "Vukovar Tower".

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina.