Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

U nastavku slijedi Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Grada Vukovara, a podaci na temelju kojih je izrađeno Izvješće sadržani su u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Od 2019. godine stambeno je zbrinuto 148 mladih, stručnih osoba te 48 djece!

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19, 12/20 i 15/22), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. za tekuću godinu.

Objavljena je lista odabranih korisnika stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru.

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara...

Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku " Grada Vukovara br. 12/22.

Šetnicu uz Dunav obogatili smo novim, atraktivnim objektom uz samu obalu Dunava.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada"

Javna rasprava započeti će 12. srpnja 2022. godine, a završiti 19. srpnja 2022. godine.