Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara , koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za
područje Grada Vukovara

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranim sredstvima EU

pic 01Grad Vukovar kupio je nekretninu u vlasništvu tvrtke Borovo d.d. te time postao vlasnik atraktivnog zemljišta koje je namijenjeno proširenju gospodarskih zona na području Grada Vukovara.

pic 05Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je sa zadovoljstvom obavijestio javnost i građane Vukovara kako je 23. siječnja 2018. godine Grad Vukovar s tvrtkom EURCO d.d. sklopio Ugovor o kupoprodaji Hotela Dunav i to u vrijednosti od 10.360.000,00 kn.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "VUČEDOL"