Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području tehničke kulture za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru

Zajednica športskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za jednokratna financijska sredstva iz društvenih djelatnosti u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava u 2021. godini