Financiranje udruga

UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u okviru Europske unije sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora
u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Odluka o raspodjeli prostora udrugama iz kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2018. godini

2. javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini

2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Izmjena Godišnjeg plana proistekla je zbog ustrojavanja novog upravnog tijela sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju upravnih tijela Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/18) te je izrađen temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru.

Javni poziv za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama iz kulture i tehničke kulture za osnaživanje civilnog društva u gradu Vukovaru za 2018. godinu