KLASA:402-03/21-01/1
URBROJ:2196/01-21-71
U Vukovaru, 01. prosinca 2021.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2021.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za jednokratna financijska sredstva iz društvenih djelatnosti u 2021. godini, objavljenog 01. ožujka 2021. godine (KLASA:402-03/21-01/1, URBROJ:2196/01-02-21-3) s rokom podnošenja prijedloga do 30. studenoga 2021. godine ili do utroška sredstava.
Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 83.500,00 kuna, raspoređena u području:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. –
Udruge-Osnaživanje civilnog društva (Ostale tekuće donacije) u iznosu 20.000,00 kn
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. –
Udruge proistekle iz Domovinskog rata (Neraspoređena sredstva) u iznosu 10.000,00 kn;
- Razdjel R.170, Glava R.170.07., Program R.170.07.01, Aktivnost R.170.07.01.01. – Javne potrebe u kulturi (Udruge – programi kulture, ostale tekuće donacije) u iznosu 30.000,00 kn;
- Razdjel R.170, Glava R.170.07., Program R.170.07.01, Aktivnost R.170.07.01.01. – Javne potrebe u kulturi (Udruge – programi kulture, tiskanje i otkup knjiga) u iznosu 20.000,00 kn;
- Razdjel R.170, Glava R.170.07., Program R.170.07.01, Aktivnost R.170.07.01.04. – Tehnička kultura (Udruge – programi tehničke kulture, ostale tekuće donacije) u iznosu 3.500,00 kn.

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Poziva u 2021. godini isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA JEDNOKRATNA SREDSTVA

Red.

Broj

UDRUGE

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

IZNOS U KN

1.      

Udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Vukovara

„Dudik – 2021“

5.000,00

2.      

Udruga turističkih vodiča grada Vukovara

„Kulturni turizam“

4.000,00

3.      

Udruga žena Vukovar

„Superseniori II“

4.000,00

4.      

Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Vukovarsko – srijemske županije

„Okrugli stol: Maloljetni dragovoljci nakon DR-a, Radionica: Što je sa PTSP-om?“

4.800,00

5.      

Udruga udomitelja Vukovarsko – srijemske županije „Zagrljaj“

„Zdravlje i sport“

3.500,00

6.      

Hrvatska za Život

„Postavljanje spomenika ubijenoj trudnici Ružici Markobašić“

5.000,00

7.      

Kulturno – umjetničko društvo „Matija Gubec“ Sotin

„Sveukupno djelovanje KUD-a“

3.800,00

8.      

Društvo multiple skleroze Vukovarsko – srijemske županije

„Multipla skleroza i kreativnost“

3.500,00

9.      

Udruga veterana, vojnika i domoljuba

Snimanje završnih scena dokumentarnog filma „1991.“

4.800,00

10.   

Hrvatska udruga vukovarskih branitelja Domovinskog rata „Vukovar 91“

„Izdavanje knjige“

4.000,00

11.   

Udruga vukovarski slikari

„Slikarska rapsodija uz Vuku i Dunav“

5.000,00

12.   

Udruga zagrebački dobrovoljci branitelji Vukovara

Dokumentarni film „Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca“

5.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

52.400,00

 

PREDVIĐENO:

83.500,00

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz društvenih djelatnosti u 2021. godini