Financiranje udruga

O D L U K U o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar - Trg hrvatskih branitelja 1

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje prijedloga aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora – Velebitska 16

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja „Dani mladih u 2018. godini" – obavijest udrugama o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro - Lista prvenstva za dodjelu prostora

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a)

Provjera propisanih uvjeta - Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Javni poziv za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2018. godini