Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura u 2022. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-01/21-01/20, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 27. listopada 2021. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 22.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 14.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 8.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 14.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

5

Gradski puhački orkestar Vukovar

Rad Gradskog puhačkog orkestra Vukovar

Ispunjava uvjete

6

Kulturno-umjetničko društvo „Kolo“ Vukovar

„Čuvari tradicije vukovarskog kraja, pjesme, kola i narodnih običaja“

Ispunjava uvjete

7

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara

Sjećanje na žrtve fašističkog zločina „Dudik-2022“

Ispunjava uvjete

8

Dječji zbor Vukovarski golubići

Redovan rad i djelovanje dječjeg zbora Vukovarski golubići

Ispunjava uvjete

10

Plesna grupa Venera

Šampionke iz ravnice u Americi

Ispunjava uvjete

11

Udruga Mađara grada Vukovara

Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru

Ispunjava uvjete

14

Sportski moto klub „Golubica“ Vukovar

Moto maraton „Krajevima naših predaka 2022.“ (I)-14. Vukovarski motomrazovi 2022. (II)

Ispunjava uvjete

16

Vukovarsko srpsko pjevačko društvo Javor

Godišnji program Društva 2022.

Ispunjava uvjete

17

Udruga osoba s invaliditetom „Vuka“ Vukovar

VAP-NOP V (Vučedolski arhaični ples-najstariji oblik plesa V)

Ispunjava uvjete

18

Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar

Raznolikosti u kulturi i kulturnoj baštini

Ispunjava uvjete

20

Kulturno umjetničko društvo „Osif Kostelnik“ Vukovar

Kulturni amaterizam

Ispunjava uvjete

21

Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“ Vukovar

Manifestacija Dani ukrajinske kulture

Ispunjava uvjete

23

Mažoretkinje grada Vukovara

Mažoretkinje grada Vukovara

Ispunjava uvjete

24

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar

Kapelica čudotvorne Gospe od Hrasta u Vukovaru – uređenje interijera

Ispunjava uvjete

 

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 8.

9

Udruga „Bijela golubica“

Očuvanje kulturne baštine vukovarskog baroka

Prijavitelj nije objavio financijsko izvješće u Registru neprofitnih organizacija

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

12

KUD „Matija Gubec“ Sotin

Sveukupno djelovanje KUD-a u 2022. godini

Proračun projekta nije pravilno ispunjen

13

Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar

Godišnji program rada KUD-a „Sloga“ Vukovar za 2022.

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

15

Moto-nautički klub sveti Bono Vukovar

Nautika

Predložene aktivnosti nisu prihvatljive

Prijavitelj se u svom statutu nije opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

19

Udruga vukovarski slikari

„Ponosan stoji grad“

Prijavitelj nije objavio financijsko izvješće u Registru neprofitnih organizacija

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

22

Savez srpskih udruga Hrvatske

Istraživanje budućnosti radi

Prijavitelj nije objavio financijsko izvješće u Registru neprofitnih organizacija

Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija

25

Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar

Očuvanje i prezentacija hrvatske tradicijske kulture kroz godišnji program rada dječjih plesnih folki, sekcija, Folk. Ansambla, folk. pjevačkog zbora, tamb. Sekcije i Tamburaškog orkestra HKGD „Dunav“ Vukovar

Prijedlog nije dostavljen u zadanom roku

26

Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Vukovar – baština prošlosti putokaz budućnosti

Prijedlog nije dostavljen u zadanom roku

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

 

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.