Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja „Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu
izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih projektnih prijedloga koje je ugovorno tijelo odobrilo na temelju natječaja u okviru svih programa Europske unije u 2020./2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje 4. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj „Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini“