Natječaji

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - spremač/ica

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22)

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću  RANG - LISTU KANDIDATA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I: SPREMAČ/IVA na određeno nepuno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I: SPREMAČ/ICA na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I: SPREMAČ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I: Natječaj za pomoćnika/icu za djecu s teškoćama

Ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi  u Osnovnoj školi Nikole Andrića

Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove Grada Vukovara, raspisujež Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenika, Spremač na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove.