Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

U Adici, jednom od omiljenih okupljališta građana grada Vukovara, održana je završna konferencija EU projekta naziva „Priprema tehničke dokumentacije za projekt Adica“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava zajedno sa suradnicima obišao je radove na rekonstrukciji atletske staze na središnjem gradskom stadionu u Vukovaru.

S obzirom da je na području Vukovara primijećen trend nepropisnog odlaganja otpada tijekom večernjih sati, kao i preko vikenda, izvan lokacija predviđenih za tu namjenu, Grad Vukovar je u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. uveo dodatne kontrole kako bi se ovaj problem uspješno riješio.

Gradska tvrtka Tehnostan d.o.o. od svibnja je vlasnik novog službenog vozila, električnog automobila Renault Zoe za čije punjenje se električna energija dobiva iz fotonaponske elektrane postavljene na krovu upravne zgrade, što u konačnici čini znatnu uštedu.

U gradskoj vijećnici Grada Vukovara upriličeno je potpisivanje Ugovora za tri projekta izgradnje i sanacije javne rasvjete na području grada Vukovara.

Nastavljaju se brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada Vukovara, a ovoga puta radovi su obuhvatili područje Vijenca Ruđera Boškovića u gradskoj četvrti Borovo Naselje.

Temeljem čl. 51. st. 1. toč. 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) te čl. 34. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) komunalni redar Grada Vukovara d o n o s i Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku uklanjanja ruševine sa k.č. 301, broj. zk. ul. 392 k.o. Sotin.

Uređene su prometne i pješačke površine na Trgu Slavija, čime je podignuta kvaliteta i sigurnost prometne komunikacije.

Polaganjem kamena temeljca svečano su otvoreni radovi na izgradnji treće višestambene zgrade u Vukovaru, neposredno pored novoizgrađenih modernih zgrada u Ulici Ive Tijardovića.

pic 01Još jedan iskorak u unaprjeđenju cestovne infrastrukture na području grada Vukovara čini i rekonstruirani odvojak Ulice Vlahe Bukovca, na Sajmištu, realiziran još jednom uspješnom suradnjom Grada Vukovara i gradske tvrtke Komunalac d.o.o.