Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

pic 01Energetska obnova zgrade u ulici J.J. Strossmayera obuhvatila je izgradnju toplinske fasade zgrade, zamjenu vanjske stolarije te obnovu krova.

pic 9Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava nazočio je svečanome potpisivanju ugovora između Lučke uprave Vukovar i izvođača radova o početku izgradnje komunalnog pristaništa - marine Vukovar koja će se protezati od stare klaonice do središta grada, a sadržavat će 140 vezova za čamce i plovila.

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava obišao je saniranu Ulicu Stjepana Filipovića. Izvođač radova je tvrtkom Komunalac d.o.o. iz Vukovara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 759.599,43 kuna sa PDV-om.

pic 01Zbog nedostatka parkirnih mjesta u Ulici Stjepana Radića Grad Vukovar je u suradnji s tvrtkom Komunalac d.o.o. iz Vukovara pomogao u realizaciji osiguravanja parkirališnih mjesta. Izgrađeno je 20 parkirališnih mjesta od kojih su dva mjesta za osobe s invaliditetom

pic 14Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava prisustvovao je potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar i za projekt nabave autobusa za tvrtku Polet d.o.o. kojima su osigurana sredstva za provedbu projekata vrijednih gotovo 700 milijuna kuna.

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje prometnih površina u naselju Olajnica u Vukovaru.

pic 02Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor tvrtke Planum građenje d.o.o. Đuro Bamburać potpisali su ugovor o Rekonstrukciji građevine Vodotoranj Vukovar u Memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata (dio građevine-popratni sadržaji).

pic 03Održana je konferencija za medije na temu Uspostava strateškog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Vukovaru na kojoj su gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor gradske tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević javnost i građane Vukovara upoznali s novom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, sukladno kojoj su sve općine i gradovi u Republici Hrvatskoj dužne uskladiti sustav sakupljanja komunalnog otpada na svom području, a koja će se primjenjivati od 1. svibnja.

pic 07Završeni su radovi na kompletnoj sanaciji Ulice solidarnosti u vukovarskoj gradskoj četvrti Sajmište.

pic 02Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava potpisao je Ugovor o javnoj nabavi radova na energetskoj obnovi zgrade Ekonomske škole Vukovar sa zajednicom ponuditelja Vodotoranj d.o.o. i HM-Patria d.o.o. koju zastupa direktor člana zajednice Vodotoranj d.o.o. Damir Bosanac, i.i.m.