Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Postavljen je pješački most u Park-šumi Adica.

Potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije.

Povučena sredstva za izgradnju biciklističke staze s drvoredom.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava potpisao je ugovore za nastavak unutarnjeg opremanja nove zgrade VEVU.

Po završetku projekta Arheološki park Vučedol znatno će doprinijeti gospodarskom napretku Vukovara te njegovoj turističkoj atraktivnosti!

Profesionalnom skate parku pridružuje se BMX park!

Stručne i gradske službe su na terenu, pozivamo građane da prijave štetu!

Započinje projekt "Sunce nad Vukovarom".

Završetkom radova Osječka ulica biti će spojena s državnom cestom D2.