U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara, gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava potpisao je s prokuristom tvrtke Cestorad d.d. Stipom Šukerom ugovore za modernizaciju ulica Bartola Kašića i Domobranska koje se nalaze u gradskoj četvrti Mitnica.

U Ulici Bartola Kašića predviđena je modernizacija prometnice sa novom kolničkom konstrukcijom, vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, u dužini 717,00m i širini 5,00m, dok je u Domobranskoj ulici također previđeno izvođenje istih radova u dužini 430,00m i širini 5,00m.

„Ove dvije prometnice se nalaze u neposrednoj blizini OŠ Mitnica i Dječjeg vrtića Mitnica, a po završetku radova osigurati će se sigurniji pristup školi i vrtiću te sigurniji i ugodniji život stanara“, zaključio je Penava.

Ukupna vrijednost projekata je 2.211.111,40 kuna s PDV-om, a sufinancirani su od strane Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara u 85%-tnom iznosu.