Grad Vukovar osigurao je 500 kompostera za biootpad koji će biti besplatno podijeljeni korisnicima javne usluge prikupljanja komunalnog otpada sukladno uvjetima Javnog poziva objavljenog 30.01.2023. godine na mrežnim stranicama Grada Vukovara: https://www.vukovar.hr/pozivi/17033-javni-poziv-za-dodjelu-kompostera-za-kucno-kompostiranje.

Vrijednost projekta iznosi 175.000,00 kn s PDV-om, uz sufinanciranje 80% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je smanjiti količinu biootpada koji završava na odlagalištu te omogućiti građanima proizvodnju komposta na mjestu nastanka otpada.

Komposteri su crne boje, proizvedeni od plastike (HDPE), bez donje stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama i crva. Visina kompostera iznosi 74 cm, baza je dimenzija 81x81 cm, a težina 11 kg. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata i pogodni su za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.

Pozivamo građane Vukovara koji ispunjavaju zahtjeve Javnog poziva da na ovaj način sudjeluju u očuvanju našeg okoliša!

 

Upute za upotrebu kompostera