Zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić predstavila je idejnu verziju Poslovnog adresara tvrtki grada Vukovara koji je u postupku izrade te će se u njemu nači tvrtke sa sjedištem na području grada Vukovara, a biti će objavljen u tiskanom obliku i na službenoj stranici Grada Vukovara.

„Iako nam je danas sve dostupno putem interneta, često se događa da su podaci nepotpuni ili netočni, da ne možemo doći do telefonskog broja tvrtke koje tražimo pa Vukovarci usluge koje su nam dostupne i u našemu gradu traže izvan Vukovara", rekla je zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić te dodala kako na ovaj način Grad Vukovar želi potaknuti lokalno poduzetništvo, ali i Vukovarce da kupuju vukovarsko i koriste usluge s područja našega grada. „Izradom i objavom ovakvog poslovnog adresara povećat će se dostupnost proizvoda i usluga tvrtki svim građanima grada Vukovara. Uz postojeće mjere poticanja gospodarstva koje Grad Vukovar provodi, i ovo je jedan od načina na koji nastojimo povećati i unaprijediti gospodarski sektor našega grada, a ujedno i pomoći građanima kako bi što lakše došli do potrebnih podataka gospodarstvenika", zaključila je zamjenica Mujkić.

Poslovni adresar tvrtki grada Vukovara podijeljen u četiri kategorije – proizvodnja, usluga, trgovina i ugostiteljstvo, a obuhvaća oko 250 tvrtki s područja grada, 27 smještajnih objekata, 19 restorana, 10 odvjetnika i 3 javna bilježnika.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić pozvala je sve poslovne subjekte koji se još nisu javili, a žele svoje podatke učiniti dostupnima građanima Vukovara, da to učine putem obrasca koji je objavljen na službenoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr zaključno do 5. travnja 2019. godine, nakon čega će završna verzija adresara biti puštena u tisak.

Poslovni adresar bit će tiskan u 9.000 primjeraka i podijeljen svim građanima Vukovara početkom svibnja, a za njegovu će izradu biti utrošeno oko 66.000 kuna.