Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

Na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19 i 12/20), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19) Povjerenstvo objavljuje:

LISTU ODABRANIH KORISNIKA
stambenih jedinica koje su dodatno prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru
temeljem Dodatka IV. Sporazuma

Redni broj

Ime i prezime

Broj članova obitelji

 

I.grupa zanimanja u tijelima državne uprave iz područja sigurnosti građana i imovine – oružane snage i policija

 

1.

Marko Božanović, Hrvatska vojska

2

2.

Kristijan Šojat, Hrvatska vojska

2

3.

Valentino Hanžek, Hrvatska vojska

1

4.

Dominik Gajdašić, Hrvatska vojska

1

5.

Tomislav Dejanović, Javna vatrogasna postrojba

1

 

 

II. grupa, zdravstvena zanimanja

 

6.

Bojana Jerković, VSS- doktorica medicine

4

7.

Barbara Duspara , VSS- dipl. fizioterapeutkinja

2

8.

Ivana Čolak, VSS-doktorica medicine

1

 

 

III. grupa zanimanja –ostala zanimanja

 

9.

Ana Palinkaš, VSS-magistra socijalnog rada

4

10.

Andrijana Miličević, VSS-magistra engleskog jezika i književnosti, magistra pedagogije

1

KLASA: 371-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-123
U Vukovaru, 29. listopada 2021. godine


Predsjednica Povjerenstva
Ivana Mujkić, univ.spec.oec