Financiranje udruga

Obavijest udrugama za financijska izvješća za 2016. godinu iz područja društvenih djelatnosti - nadopuna.

Javno izvješće o dodjeljenim jednokratnim financijskim sredstvima ustanovama i udrugama u području sporta

Sukladno potpisanim ugovorima (članak 5. ugovora) s udrugama iz područja kulture i tehničke kulture objavljujemo Izvještajni obrazac za redovna godišnja izvješća udruga iz područja kulture i tehničke kulture za 2016. godinu.

Navedena izvješća udruge su dužne dostaviti do 28. veljače 2017. godine Upravnom odjelu za kulturu i turizam.

Sukladno potpisanim ugovorima s udrugama iz područja društvenih djelatnosti objavljujemo Izvještajni obrazac za redovna godišnja izvješća udruga iz područja društvenih djelatnosti za 2016. godinu.

Obavijest o odobrenim financijskim sredstvima udruga iz kulture i tehničke kulture temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokranih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu.

Javno izvješće o dodijeljenim vanrednim sredstvima u 2016. godini - društvene djelatnosti

Povjerenstvo za procjenu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru izvršilo je procjenu projekata/programa

Odgovor po prigovorima na Odluku Povjerenstva za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. – obavijest udrugama!

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba iz područje kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu izvršilo je provjeru propisanih uvjeta javnog Poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.