Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2020. godini“, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/19-01/4, URBROJ:2196/01-02-19-3 od 31. listopada 2019. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 11.

Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 10.

Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2020. godini“

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Dado Marković, prof.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja