Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:612-01/19-01/19, URBROJ:2196/01-02-19-5 od 5. studenoga 2019. godine) izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvu je dostavljena 6 prijava.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj: 6

Zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 1

Nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 5

 

Lista programa / projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

 

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

PROMICANJE MOTO SPORTA 14. MEĐUNARODNI MOTO SUSRET

MOTO KLUB VUKOVAR

2.

ZRAKOPLOVSTVO – ŠKOLOVANJE I OBUKA, ŠPORT, PROMIDŽBA I USLUGE U ZRAKOPLOVSTVU

AEROKLUB "BOROVO" VUKOVAR

3.

AKTIVNOSTI KLUBA U 2020.

RADIOAMATERSKI KLUB VUKOVAR

5.

 -

ŽUPANIJSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VSŽ

6.

RADIONICAMA PROMIČEMO TEHNIČKU KULTURU

DRUŠTVO PREDAGOGA TEHNIČKE KULTURE VSŽ

 

Lista programa / projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

 

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

4.

FOTOKLUB VUKOVAR 2020. - ODGOJ ZA SLOBODNO VRIJEME

FOTOKLUB VUKOVAR

 

Prijave koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete, a prijave koje se odbijaju rade neispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se u Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihove prijave.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.