J A V N I P O Z I V - zatvoren 14. svibnja 2024.
za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20 i 8/23), mjera 2. Širenje na nova tržišta.
Potpore se dodjeljuju projektima zadruga s područja grada Vukovara koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta, s ciljem uspješnog brandiranja proizvoda grada Vukovara te upravljanje imidžem na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti.
Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do utroška sredstava, a najkasnije do 30. svibnja 2024. g.
Zahtjevi s naznakom „Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta – NE OTVARATI“ se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:


GRAD VUKOVAR,
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Obrasci:

  1. Javni poziv
  2. Zahtjev
  3. Obrazac proračuna
  4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izvještajni obrazac o izvršenom programu/projektu