Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2024. godini. Javni poziv sadrži 13 mjera kojima se sufinancira od 50% do 70% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 6.600,00 eura, a minimalni iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 130,00 eura. Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova koji su nastali od 1. siječnja 2024. godine do dana podnošenja zahtjeva, a potpore je moguće ostvariti i putem ponuda (uz obvezu dostavljanja dokaza o izvršenom ulaganju najkasnije do 15. prosinca 2024. godine). Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava u iznosu 132.723,00 eura, a najkasnije do 15. prosinca 2024. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured 5).