HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR

Vukovar, 29. travanj 2024.

Ravnatelj HCK Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, Na temelju članka 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine (dalje u tekstu: Oduka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0425, „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije-Pruži mi ruke II“ (dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava), objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA
„ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“

 

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju i
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, HCK Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“ (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju
slijedeće uvjete:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

• ako žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi
višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a čiji mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više
godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40
i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za
40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi
uključivanju u aktivnosti projekta

• a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u
projektnu aktivnost) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su
svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina
• imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih
sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
• čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja
ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu
potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu,
financirane iz Programa „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Ref.br.:SF.3.4.11.01., na
podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

Prijave se podnose na obrascu za iskaz interesa-uključivanje u projekt objavljenom uz ovaj Javni poziv, predajom u HCK Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Vukovar, 204. vukovarske brigade 45 ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Uz popunjen obrazac za iskaz interesa-uključivanje u projekt potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe starije od 65 godina:
-presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
-potvrdu porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos
prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (za svakog člana
kućanstva) i
-izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe sa invaliditetom:
- presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
-izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz ovaj Javni poziv)
- potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje
trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i
mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja
funkcionalnih sposobnosti.

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 5 (pet) dana od dana objave istoga, a u roku trajanja provedbe projekta ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pruži mi ruke II, će se zaprimati kako bi se u tijekom provedbe projekta
prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Osoba zadužena za informacije vezane za projekt: Lucija Čakan, kontakt telefon
032/441-364.

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja
potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija
institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0425, „ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pruži mi ruke II“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije
automatski uključen u predmetni projekt.

 

RAVANTELJ
Vlatko Glavaš, dipl. teolog

 

JAVNI POZIV (pdf)

 

OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA-UKLJUČIVANJE U PROJEKT

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

IZJAVA O NAČINU SAZNAVANJA O MOGUĆNOSTI SUDJELOVANJA U PROJEKTU ZAŽELI