Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za upis učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2022. godini

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za upis učenika na dječje  ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2022. godini.

II.

U sklopu programa dječjeg ljetovanja u Lječilištu Veli Lošinj u mjesecu srpnju 2022. godine boravit će dvije grupe po 47-ero djece i 3 voditelja/pratitelja i to:

  1. Prva grupa je u terminima od 09. 07. do 16. 07. 2022. godine i
  2. Druga grupa u terminu od 16. 07. do 23. 07. 2022. godine.

Prijava i ljetovanje moguće je samo na jedan od navedenih termina.

III.

Na dječjem ljetovanju u Lječilištu Veli Lošinj mogu sudjelovati učenici od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole s područja grada Vukovara, a prema sljedećim kriterijima:

  1. Prosjek ocjena u školskoj godini 2020/2021.

(Djeca koja imaju loše vladanje temeljem svjedodžbe o završenom razredu bit će izuzeta iz daljnje evidencije na navedeno ljetovanje bez obzira na prosjek ocjena, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje).

Ukoliko učenici imaju isti prosjek ocjena, prednost imaju učenici:

  • s uzornim vladanjem,
  • iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade,
  • iz obitelji korisnika prava na dječji doplatak,
  • učenici koji nisu bili na ljetovanju u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini.

Povjerenstvo će odrediti voditelje/pratitelje na prijedlog škola s područja grada Vukovara i izraditi konačnu listu učenika za odlazak na navedeno ljetovanje.

IV.

Prijava učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj podnosi se na standardiziranom obrascu (u privitku) u UO za društvene djelatnosti Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili na e-mail adresu; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Uz ispunjeni standardizirani obrazac za prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

1. presliku osobne iskaznice jednog roditelja,

2. presliku svjedodžbe učenika za šk. god. 2020/2021.,

3. presliku rodnog lista ili osobne iskaznice učenika,

Dodatna dokumentacija:

  1. Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu ili
  2. Rješenje o pravu na dječji doplatak.

Prijave se zaprimaju od 14. do 27. lipnja 2022. godine.

V.

Odluka o odabiru učenika za ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Vukovara, najkasnije do 01. srpnja 2022. godine.

Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: 032/456-546 ili osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

 

PRIJAVNICA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-05/22-01/7

URBROJ: 2196-1-02-22-5

Vukovar, 14. lipnja 2022. godine.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.