Turistička zajednica grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i ugostiteljskih kućica te zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Međunarodni dan Dunava – Dunavfest Vukovar 24. i 25. lipnja 2022.

Svi detalji navedeni su u Javnom pozivu i općim uvjetima izlaganja.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

OPĆI UVJETI ZA IZLAGANJE