POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-02/22-01/13
URBROJ: 2196-1-22-137
Vukovar, 23. rujna 2022. godine

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi provođenja aktivnosti projekta “Pokloni mi osmijeh III” u sklopu Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III” na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, provedeno je bodovanje temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje


RANG LISTU KANDIDATKINJA
prema ukupnom broju ostvarenih bodova


R.B. IME I PREZIME BODOVI
1. BILJANA BOCKA 30
2. NADA UREMOVIĆ 30
3. GORDANA MIJATOVIĆ 30
4. SENKA EDELINSKI 30
5. MARA HERMAN 30
6. KATA DROZDEK 30
7. JELICA NOTA 30
8. DUŠANKA PRANJIĆ 30
9. ANĐA PAVLOVIĆ 30
10. ĐURĐA BÜRGER 30
11. RENATA LUKINAC 30
12. VESNA OGRIZOVIĆ 30
13. VESNA BAKULA 30
14. RENATA TOMIĆ 30
15. MARIJA RADMILOVIĆ 30
16. VESNA POPROCKI 30
17. DUŠANKA SEBELEDI 30
18. MIRJANA ILINČIĆ 30
19. SANJA PETROVIĆ 30
20. VESNA MIŠIĆ 30
21. MIRJANA PINDRIĆ 30
22. SNEŽANA GRNJA 30
23. KATICA PUŠAK 30
24. BRANKA MARTINOVIĆ 30
25. ANA PULJA 30
26. RENATA IRENA MANDIĆ 30
27. LJILJANA EDELINSKI 30
28. SANDRA TOKIĆ 30
29. ANDREA OMERAGIĆ 30
30. BRANKA GERE 30
31. ZDENKA RADOŠEVIĆ 30

32. SVJETLANA MELER 29
33. SVETLANA ALEKSA 29
34. KATARINA ŠANDOR 29
35. DRAGANA KOVAČEVIĆ 28
36. JADRANKA ŠOVANJ 27
37. ANICA JURKOVIĆ 27
38. MILICA EDELINSKI 27
39. VERA ĆUK 26
40. VALENTINA KOVAČ 26
41. MILOMIRKA PUVAČA 26
42. DANICA VOJNOVIĆ 25
43. GORDANA KRASNIK 25
44. KATA LATSCH 25
45. DRAGICA NATKAJ 25
46. BOJA OREŠČANIN 24
47. VESNA PETKOVIĆ 24
48. NADA NIKOLIĆ 24
49. ELIZABETA MIZDRAK 24
50. DUŠANKA OBRADOVIĆ 23
51. PAULINA HODŽIĆ 23
52. PETRA VESELINOVIĆ 23
53. GORANA VARENICA 22
54. SILVA KOHANSKI 22
55. GORDANA ŠIBALIĆ 22
56. ANĐELKA KAPUSTINSKI 21
57. SLAVICA MATIĆ 21
58. ANDREJA MARIĆ 21
59. IVANA VIDRAČ 21
60. GORDANA TKALČEC 21
61. MIRJANA RUKAVINA 21
62. BERNARDICA MAJSTOROVIĆ 20
63. MARINA KRNAJAC 20
64. SANJA GAJDOŠ 20
65. SLAĐANA RADOVIĆ 20
66. SNEŽANA PASTUOVIĆ 20
67. SANJA BAŠIĆ 20
68. RENATA ANTUNOVIĆ 20
69. VESNA MILOŠEVIĆ 20
70. NEVENKA JOSIPOVIĆ 19
71. SLAVICA JORGIĆ 19
72. VERICA GUŽVIĆ 19
73. VANJA TOMAŠEVIĆ 19
74. MIRJANA LENĐEL 19
75. LJUBICA RIST 19
76. ĐURĐICA VUČIĆ 19
77. VESNA LEBAR 18
78. ALEKSANDRA BAČVAN 18
79. SNJEŽANA MARIĆ 18
80. VESNA IKIĆ 18
81. MILICA KNEŽEVIĆ 18
82. MARA ZARINKIJEVIĆ 17
83. KATICA KEREŠI 17
84. RUŽICA PAVIĆ 17
85. KATA BUDEŠ 17
86. TATJANA BARIĆ 17
87. DUBRAVKA BIČANIĆ 16
88. GORDANA JEROTIĆ 16
89. BRANKA TODIĆ 16
90. EVICA ŠALDIĆ 16
91. IVANA GELENČIR 14
92. KATA KEDAČIĆ 14
93. IVANA WEBER 3

Na temelju ove rang liste gradonačelnik Grada Vukovara donijet će Odluku o odabiru kandidatkinja.


Predsjednik Povjerenstva:
Josip Paloš, mag.iur.