POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/22-01/12
URBROJ: 2196-1-22-21
Vukovar, 23. rujna 2022. godine

 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu radno mjesto viši stručni suradnik za sport i branitelje (1 izvršitelj/ica), u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, na određeno vrijeme, do povratka službenice s porodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 26. kolovoza 2022. godini, službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara utvrđuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua, Povjerenstvo je za svaki dio provjere dodjeljivao određeni broj bodova od 1 do 10, time je utvrđeno bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

1. KRISTINA BOŽIĆ……………………………………………20    bodova
2. IRENA GRADEČAK…………………………………………17    bodova
3. VALENTIN MATANOVIĆ…………………………………16,5 bodova

Rang lista objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada
Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica Povjerenstva:
Kristina Bilić, dipl. iur.