POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 2196/01-1-19-12

Vukovara, 30. prosinca  2019. godine

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent u uredu gradonačelnika, u Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u  Narodnim novinama 13. prosinca 2019. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

 

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Domagoj Garvanović
  2. Dejan Zlojić
  3. Jelena Kojić
  4. Radmila Stanković
  5. Ana Marija Rogić
  6. Toni Bačić

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u srijedu, 8. siječnja 2020. godine, s početkom u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 9:30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a odmah potom će se sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Povjerenstvo za provedbu natječaja