Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i osam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g, 8. veljače 2019. g. i 6. rujna 2019. godine.

TEKST NATJEČAJA
DOPUNA NATJEČAJA

Obrasci za prijavu:

Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu:
• dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
• skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
• izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
• dokaz o osiguranju sredstava za početak proizvodnje (za Proizvodni centar)
• potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
• potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru (ne starija od 30 dana – 2. kat, ured br. 27)
• potvrda o broju zaposlenih – HZMO (ne starija od 30 dana)
• preslika tiskanice M-1P (prijava o početku osiguranja radnika)
• BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
• izjava o korištenim potporama male vrijednosti (na propisanom obrascu)
• JOOPD obrazac za zadnju isplaćenu plaću