Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 09. listopada 2023. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2023./2024., koji je objavljen 13. listopada 2023. godine u Vukovarskim novinama i na internetskoj stranici grada Vukovara.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 28. prosinca 2023. godine isplaćena stipendija za mjesece: LISTOPAD, STUDENI i PROSINAC 2023. godine stipendistima, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije te potpisali Ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2023./2024.