01. ožujka Plivalište Vukovar slavi 5 godina uspješnog rada!

U 5 godina Plivalište Vukovar posjetilo je 652.000 korisnika što je više od 130.000 korisnika prosječno po godini. Prošla godina bila je rekordna sa 165.000 korisnika, a sve brojke svjedoče o najfrekventnijem mjestu u našem gradu.

Plivalište Vukovar danas je moderan sportsko rekreacijski centar te uz svoje prateće uslužne djelatnosti omogućuje građanima potpuno zadovoljavanje svih potreba za kretanjem, zabavom i ugodnim okruženjem.

Prostor Plivališta podijeljen je u tri osnovna segmenta - bazeni, VUgym fitnes centar te prostori saune i ugostiteljske ponude. U tom prostoru zajednički interes poslovanja pronašli su i drugi obrtnici upotpunjujući usluge Plivališta.

Plivalište Vukovar zbog svoje kvalitetne ponude, osim građana rekreativaca, svakodnevno koriste i brojni sportski klubovi  - Plivački i Vaterpolo klub Vukovar, Ženski odbojkaški klub Vukovar, Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991, Gimnastički klub Vukovar, Spasilački klub Dunav te povremeno drugi klubovi iz našeg grada i okolice. Vrlo često Plivalište Vukovar domaćin je plivačkim i vaterpolo ekipama koje zbog dobrih uvjeta dolaze na sportske pripreme. Plivalište Vukovar najčešće ugošćuje hrvatsku paraplivačku reprezentaciju i hrvatsku plivačku reprezentaciju.

Sportski objekti na Plivalištu provode i 12 svojih redovnih programa koji su podijeljeni na mokre, koji se odvijaju na bazenu i suhe, koji se odvijaju u fitnes centru. U okviru Plivališta vrlo je popularna i Rođendaonica.

Za istaknuti je i provođenje brojnih EU i nacionalnih projekata koji su za naše građane potpuno besplatni.

Poseban trud uložen je u omogućavanje korištenja Plivališta u doba pandemije. Gledano kroz programske aktivnosti, sadržaje i posjećenost Plivalište je prilagođeno novim uvjetima rada osiguravajući svim korisnicima sigurnost pri tome zadržavajući kvalitetu i raznovrsnost ponude.

Interes korisnika za sadržaje koje nude Sportski objekti Vukovar izuzetno je velik, a slika koju Plivalište stvara o našem kraju, osobito o gradu Vukovaru, izuzetno je pozitivna. Sve navedeno ostvareno je prvenstveno zbog stručnosti ljudi koji kreiraju i provode programe na Plivalištu, osluškuju potrebe građana.

Grad Vukovar kroz djelovanje ustanove Sportski objekti Vukovar uspješno nastavlja dugu povijesnu tradiciju kojom je obilježen kao grad sporta. Sport u gradu Vukovaru ima punu podršku šire društvene zajednice i prepoznat je kao područje od općeg društvenog interesa, a baš kao takav pridonosi zajednici kroz mnoge direktne i indirektne koristi.