Grad Vukovar obavještava građane da smo započeli s djelomičnim paljenjem ugašenih rasvjetnih tijela na području grada.

Naime, uslijed zimskih vremenskih prilika i slabije vidljivost, a vodeći se isključivo sigurnošću građana, donesena je odluka da će se u prometno frekventnijim ulicama pojačati javna rasvjeta.

Dinamika paljenja rasvjetnih tijela je takva da će se krenuti od rubnih dijelova grada prema centru, a za kompletno izvršenje ovog posla potrebno je 20-ak dana.

S ciljem racionalnog trošenja javnih sredstava, javna rasvjeta na šetnicama i manje frekventnim ulicama i dalje ostaje reducirana.